Categorii
Blog Produsele traditionale - brandul de tara

Produse traditionale romanesti si brandul de tara

Produsele traditionale romanesti atestate si date fara o verificare atenta

Produse traditionale romanesti, făcute după reţete moştenite de sute de ani, îşi găsesc tot mai greu clienţii. Sunt bune, sănătoase, dar preţurile sunt mult prea mari pentru romanii de rând.

Acest lucru se intampla si datorita faptului ca atestatele s-au acordat mult prea usor fara o verificare a produselor traditionale romanesti.

produse traditionale

În 2011 s-au acordat de trei ori mai multe certificate de producător traditional faţă de anul anterior. Aşa am ajuns să avem peste 4.200 de produsele traditionale atestate la nivel local.

Ministerul Agriculturii a modificat legea astfel incat să nu se mai acorde documentele care sa ateste aceste produse traditionale din Romania fără ca producătorii să demonstreze că folosesc reţete de cel puţin un sfert de secol şi că materia primă provine de la fermele unde sunt fabricate produsele. Care, obligatoriu, nu trebuie să conţină aditivi alimentari.

Ce prevede legislaţia din Romania pentru produse traditionale

  • reţeta va trebui să aibă minimum 25 de ani;
  • producţia nu va depăşi o cantitate stabilită;
  • materia primă provine din zona producătorilor;
  • nu sunt admişi aditivii alimentari sau înlocuitorii de carne.

România are peste 4.000 de atestate acordate producătorilor traditionali, în condiţiile în care Italia, de exemplu, are doar 1.500.

Brandul de tara si produse traditionale romanesti

A fost implementat conceptul de brand de ţară, care poate să vorbească mai mult despre produsele romanesti, decât denumirea de produse traditionale romanesti, care a existat până acum.

alimente traditionale

Brandul de ţară este complementar acestui atestat şi are scopul să întărească produsele traditionale şi marketingul acestora pe piaţa internă şi internaţională.

In magazine exista de ceva timp produse romanesti cu noul brand de ţara. Oamenii apreciază produsele romanesti şi prin aplicarea acestui brand de ţară au crescut vânzările la cele traditionale.

produse romanesti

S-a constatat că oamenii apreciază în momentul în care găsesc în hipermarketurile din Romania produse romanesti, mai ales atunci când ele sunt evidenţiate mai bine.

Obiectivul este de a creşte procentul celor care se găsesc pe piata romaneasca, astfel incat sa ne recâştigăm piata naţională. Pe zona de legume fructe, în hipermarketuri avem în acest moment doar 40 – 45 la sută produse romanesti, restul fiind import. S-a considerat ca acest brand poate să ducă la vânzări mai mari de produse traditionale romanesti.

Brandul vorbeşte despre autenticitatea produselor traditionale

produse naturale traditionale

Produsele traditionale sunt recunoscute atat pe piaţa internă cat şi pe cea externă ca fiind mult mai bune, iar romanul se îndrepta cu prioritate către cele romanesti.

Federatia Nationala de Agricultura Ecologica a deschis un departament pe ramura traditionala – un sector pentru produse traditionale romanesti, care vor primi 5 stampile de calitate – ecologic, local, montan, traditional si etic – pentru a fi recunoscute si la nivel european.

Categorii
Blog Produsele traditionale - brandul de tara

Au fost atestate peste 300 de produse traditionale romanesti

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a atestat, în primele zece luni ale anului 2012, 329 de produse tradiţionale romanesti de la 80 de solicitanţi, cele mai multe fiind din carne şi produse din carne, potrivit ministerului. produse traditionale romanesti
Principalele categorii în care se încadrează produse traditionale romanesti sunt cele din carne şi produse din carne, lapte şi produse de lapte, morărit şi panificaţie, legume-fructe, băuturi, respectiv peşte, susţin reprezentanţii ministerului. În 2011, s-au înregistrat 511 produse traditionale romanesti din carne, 334 produse din lapte, 98 din produse din sectorul morărit şi panificaţie, 56 din legume-fructe, 19 din categoria băuturi, patru produse traditionale romanesti din peşte.

La ora actuala, atestarea produselor traditionale este reglementata de Ordinul nr. 724 din 29 iulie 2013, emis de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

produse tradionale atestare

Potrivit MADR, produse traditionale sunt cele care trebuie să fie obţinute din materii prime tradiţionale, să prezinte o compoziţie tradiţională sau un mod de producţie şi/sau de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional şi care se disting în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii. Totodată, tradiţionalitatea reprezintă elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii.

branza proaspata traditionala din materii prime locale

Registrul naţional al produselor tradiţionale (RNPT) se publică anual pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale si, pentru a figura în RNPT, produsul tradiţional trebuie să fie fabricat din materii prime locale, să prezinte o reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare, prin care să reflecte un tip tradiţional de producţie şi/sau de prelucrare, să aibă în procesul de obţinere şi operaţiuni de prelucrare realizate manual şi să dovedească un mod de lucru tradiţional.

Produsele tradiţionale se marchează cu un logo naţional care este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Folosirea logoului naţional fără respectarea condiţiilor prevăzute în Ordinul 724/2013 se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Categorii
Blog Produsele traditionale - brandul de tara

Atestarea produselor traditionale – Ordin 724/2013

Atestarea produselor traditionale este reglementata de Ordinul nr. 724 din 29 iulie 2013, emis de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

produsele-traditionaleConform acestui ordin, produs tradiţional inseamna „produs alimentar fabricat pe teritoriul naţional şi pentru care se utilizează materii prime locale, care nu are în compoziţia lui aditivi alimentari, care prezintă o reţetă tradiţională, un mod de producţie şi/sau de prelucrare şi un procedeu tehnologic tradiţional şi care se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii”, iar atestarea produselor traditionale reprezinta „recunoaşterea tradiţionalităţii unui produs prin intermediul înregistrării sale în conformitate cu prezentul ordin”.

Registrul naţional al produselor tradiţionale (RNPT) se publică anual pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale si, pentru a figura în RNPT, produsul tradiţional trebuie să fie fabricat din materii prime locale, să prezinte o reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare, prin care să reflecte un tip tradiţional de producţie şi/sau de prelucrare, să aibă în procesul de obţinere şi operaţiuni de prelucrare realizate manual şi să dovedească un mod de lucru tradiţional.

Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini care trebuie sa contina:

a) numele produsului, care trebuie să fie unic;
b) descrierea caracteristicilor produsului tradiţional, prin indicarea principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, care să definească tradiţionalitatea acestuia, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate; floră bacteriană specifică, unde este cazul;
c) descrierea caracteristicilor materiilor prime care să nu conţină în compoziţia acestora adaosuri de aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori; provenienţa materiilor prime, precum şi indicarea principalelor însuşiri, organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate şi floră bacteriană specifică;
d) descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricaţie, care să nu prezinte în compoziţia lor adaosuri de aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori; indicarea ingredientelor folosite şi a principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, unde este cazul, ale acestora;
e) descrierea metodei de producţie specific locală, autentică şi invariabilă, precum şi descrierea procesului tehnologic tradiţional, unde se vor trece toate fazele de producţie, inclusiv operaţiunile executate manual;
f) descrierea elementelor specifice privind ambalarea, în scopul asigurării calităţii, originii şi elementelor de identificare, respectiv materialul din care este confecţionat ambalajul, proprietăţile şi influenţa acestuia asupra produsului finit;
g) descrierea elementelor care definesc specificitatea produsului finit, respectiv: însuşirile organoleptice (culoare, gust, miros, aromă, consistenţă, aspect); însuşirile fizico-chimice (apă, proteină, grăsime şi altele); fotografia şi descrierea desenului pe secţiune care să reprezinte caracteristicile specifice produsului, forma; modul de producţie şi/sau de prelucrare care să reflecte un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional prin care produsul să se distingă de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii;
h) cerinţele minime şi procedurile de verificare şi control al tradiţionalităţii produsului;
i) capacitatea de producţie realizată – raportată pentru un an, respectiv 365 de zile, care nu poate depăşi cantitatea medie de 150 kg/litri pe zi total produs tradiţional atestat şi nu mai mult de 400 kg/litri pe zi total produse tradiţionale atestate, cu excepţia producerii pâinii şi produselor de panificaţie tradiţionale – care nu pot depăşi cantitatea medie de 300 kg pe zi total produs tradiţional atestat şi nu mai mult de 800 kg pe zi total produse tradiţionale atestate;
j) date, înscrisuri, referinţe bibliografice cu referire la vechimea produsului, care trebuie să demonstreze transmiterea unei tradiţii de la o generaţie la alta şi din care să rezulte legătura istorică a produsului tradiţional cu locul de producţie, sau o declaraţie de notorietate din partea unei asociaţii locale a producătorilor de produse tradiţionale.

Caietul de sarcini, însoţit de opis, cererea de înregistrare, buletinul de analiză al produsului, fişa echipamentelor de producţie, schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare la registrul comerţului şi/sau certificatul de producător eliberat de primăria localităţii unde se fabrică produsul, actul de identitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie, se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti în raza căreia se realizează produsul tradiţional, în 3 exemplare.

Produsele tradiţionale se marchează cu un logo naţional care este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Folosirea logoului naţional fără respectarea condiţiilor prevăzute în Ordinul 724/2013 se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.