Categorii
Afaceri in agricultura si agricultura ecologica Blog

Romania are cele mai multe ferme din UE

Ai fi putut crede ca Romania este a doua mare forta agricola din Uniunea Europeana sau ca este tara cu cele mai multe ferme individuale?

Fermele din Romania si situatia sectorului agricol

Romania ocupă o poziţie importantă în ansamblul agriculturii europene, situându-se pe locul 6 în UE din perspectiva suprafeţei agricole utilizate. Romania, insa, are o problemă de fragmentare a proprietății în agricultura in comparatie cu toate țările din Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă un factor limitator semnificativ pentru randamentele agricole.

Aproximativ 75% dintre fermele din Romania au sub 2 hectare, fermele sub 10 ha sunt de 98% din total și doar 39% din suprafata agricola utilizată. Fermele de peste 100 hectare reprezintă doar 0.5% din numărul total, insa exploatează 49% din suprafata agricola. În contrast cu celelalte alte state europene, ponderea fermelor mijlocii, între 10 și 100 de hectare, este destul de slaba în Romania.

floarea soarelui

Aproape 70% din fermele din Romania au o producţie standard anuală sub 2.000 EURO, o situaţie nemaîntâlnită în niciun alt stat european, din cauza fragmentării şi lipsei cooperării între fermieri. Gradul ridicat de fragmentare a proprietăţii agricole are consecinţe negative directe asupra randamentelor înregistrate la hectar, în special în ceea ce priveşte producţia de cereale şi plante oleaginoase.

Politica de dezvoltare rurala 2014-2020

Politica de dezvoltare rurala din perioada 2014-2020, atât la nivel european, cât si national, afirma si sustine consolidarea sistemului familial agricol, ca o garantie pentru securitatea alimentara si pentru mentinerea structurilor sociale rurale.

În noua perioada de programare se considera ca fermele familiale pot contribui la dinamica teritoriului, amenajarea spatiului si valorizarea spatiilor vulnerabile, promovarea cunostintelor locale si pastrarea patrimoniului cultural si biologic.

Ferma familiala a fost definita prin O.U.G. 43/2013 drept „exploatatia agricola apartinând persoanelor fizice în calitate de producatori agricoli individuali înregistrati în Registrul exploatatiilor agricole sau înregistrata ca persoana fizica autorizata, întreprindere individuala, întreprindere familiala, înfiintata potrivit legislatiei în vigoare, care produce pentru consumul propriu, iar, dupa caz, comercializeaza surplusul”.

Fermele familiale ramân, astfel, cel mai bun mijloc pentru asigurarea viabilitatii productiei alimentare, a gestiunii durabile a resurselor naturale si a biodiversitatii si conservarii unei vieti rurale autentice.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, masurile PNDR 2014-2020 sunt orientate catre consolidarea rolului economic, social si de mediu al fermelor familiale, cu accent deosebit pe integrarea bunurilor agricole si alimentare create la nivel de ferma în filierele agroalimentare si, mai ales, pe dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare.

PNDR Masura 6 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor 2014-2020

  • Descriere

In Romania, majoritatea fermelor individuale se caracterizeaza printr-o putere economica redusa si sunt orientate, cu preponderenta, spre autoconsum. Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie foarte diversificata, determinata de necesitatile gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica redusa si necorespunzatoare, ceea ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de produse destinate vanzarii.

  • Obiective

– promovarea ocuparii fortei de munca si a spiritului antreprenorial si reducerea fluctuatiilor sezoniere a locurilor de munca;
– cresterea veniturilor gospodariilor agricole si ocuparea fortei de munca, contribuind la un mai bun echilibru teritorial, atat din punct de vedere economic si social, precum si la dezvoltarea durabila in zonele rurale;
– dezvoltarea activitatilor non-agricole, care sa conduca la creare de locuri de munca, la cresterea veniturilor populatiei rurale si la diminuarea disparitatilor dintre rural si urban.

  • Sub-masuri
  1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri;

Se va sprijini stabilirea pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/conducatori unici ai unei exploatatii agricole. Masura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenti, cu un minim de cunostinte de baza, sa se instaleze ca sefi/conducatori ai exploatatiei.

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului fermier inceperea activitatilor agricole.

2. Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale;

3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici;

Aceasta sub-masura determina, in principal, transformarea structurala si deschiderea catre piata a fermelor mici si cresterea capacitatii acestora de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei. Scopul acestei sub-masuri este de a imbunatati managementul exploatatiilor agricole cat si de a sustine orientarea spre piata a exploatatiilor agricole de mici dimensiuni.

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in Planul de Afaceri.

Beneficiari sunt fermieri care detin in proprietate si/sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica conform definitiei. Pentru terenurile agricole in folosinta, contractul de arenda/cesiune trebuie sa fie incheiat pentru o perioada de minimum zece ani.

4. Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole;

5. Plati pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri care-si transfera definitiv exploatatia altui fermieri.

Are in vedere sprijinirea micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din pilonul 1 pentru cel putin un an si care se angajeaza sa transfere definitiv altui fermier intreaga lor exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare.

Sprijinul va fi accordat prin plata anuala.

Beneficiari sunt fermierii eligibili care au participat, cel putin un an, la schema pentru micii fermieri conform R 1307/2013.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *