Categorii
Afaceri in agricultura si agricultura ecologica Blog

Plata subventiilor in perioada 2015 – 2020

Shema unica de plata a subventiilor pe suprafata in 2015

Din luna martie a acestui an a inceput primirea de cereri de plata pentru campania anului 2014, in baza Legislatiei privind plata subventiilor in perioada 2015-2020, modificata de Ordonanta de Urgenta care aliniaza legislatia nationala la regulamentele europene privind Politica Agricola Comuna.

Incepand cu data de 26 mai 2015, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) preia toate cererile de plata ale fermierilor, inclusiv pe suport de hartie. Cererile vor fi prelucrate în perioada urmatoare astfel ca fermierii isi vor putea exercita dreptul de a solicita subventiile.plata subventiilor pe suprafata 2015

Fermierii care solicita la plata o suprafata de peste 50 hectare teren agricol vor putea sa se prezinte la centrele judetene ale APIA, iar cei care solicita la plata o suprafata de pana la 50 hectare teren agricol se vor prezenta la centrele locale ale APIA. La depunerea cererii unice de plata fermierul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor.

Termenul de depunere a cererilor de subventie pentru perioada 2014-2020 s-a prelunit cu 25 de zile dupa 15 iunie, data stabilita initial, dar cei care le depun dupa aceasta data vor fi penalizati cu 1% pentru fiecare zi lucratoare de intarziere.

Legislatia privind plata subventiilor in perioada 2015-2020

Legislatia privind plata subventiilor în perioada 2015-2020 a fost modificata de Ordonanta de Urgenta si prevede sistemele de plati directe la care vor avea acces fermierii si legislatia pentru ajutoarele nationale de tranzitie. Ajutoarele nationale de tranzitie inlocuiesc platile complementare acordate de la bugetul de stat si trebuie sa scada din 2015 pana in 2020 de la 100% la 50% din valoarea sprijinului care a fost acordat în anul 2013.

Schema de plata unica in anul 2015 inseamna ca se va face o singura cerere de plata pe care o vor completa fermierii. Aceasta cerere de plata trebuie sa cuprinda atat ajutoarele europene, cat si ajutoarele nationale de tranzitie acordate de la bugetul de stat.

Incepand cu acest an s-a introdus plata redistributiva, care are rolul de a stimula comasarea terenurilor agricole. Astfel, fermierii care vor avea intre 5 si 30 de hectare de teren agricol vor primi o plata stimulativa mai mare decat cei care au intre 1 si 5 hectare si decat cei care detin peste 30 de hectare, cu aproximativ 40 de euro.

De asemenea, tinerii pana in 40 de ani, care au suprafete nu mai mari de 60 de hectare, vor primi pentru o perioada de 5 ani de zile, 2015-2020, o plata suplimentara cu 25% mai mare fata de cei care au peste aceasta varsta.

Totodata, Romania a definit o lista cu acele categorii de culturi care vor beneficia de sprijinul cuplat, dar şi pentru sectorul zootehnic.

Sprijin suplimentar se va acorda pentru cei care au între 10 şi 150 de capete, un sprijin suplimentar pentru cei care au vaci pentru lapte, care porneşte de la 300 de euro în anul 2015 şi poate ajunge la sume mai mari pentru anul 2020.

Reguli noi la acordarea subventiilor

Fermierii vor depune o singura cerere de plata si vor trebui sa faca dovada ca totalul platilor directe reprezinta 5% din veniturile din agricultura sau ca veniturile realizate din agricultura reprezinta o treime din totalul veniturilor lor, in cazul in care nu sunt înregistrați la Registrul Comertului si obtin subventii de minim 5.000 de euro. In acest mod ei vor dovedi ca au calitatea de fermieri activi.

Ponderea veniturilor din agricultura sau subventii in total venituri trebuie probata cu documente eliberate de administratiile fiscale. Aceste documente pot fi Declaratia 2.2.1, privind veniturile din activităţi agricole, impuse pe baza de norme de venit, decizia de impunere, adeverintă eliberată de ANAF privind veniturile totale realizate în anul precedent sau Declaratia 200 privind veniturile realizate în Romania si adeverinta eliberata de ANAF privind veniturile totale.

La persoanele juridice documentele sunt aceleasi deoarece din documentele de baza care se transmiteau si pana acum se poate observa foarte clar daca exista ca activitate principală de baza activitatea agricola.

Fermierii care nu au cinci mii de euro sprijin total, din fonduri europene si fonduri la bugetul de stat, nu trebuie sa dovedeasca aceasta calitate, ei fiind considerati de la inceput fermieri activi.

Ajutor specific compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica

Hotararea de Guvern nr. 219 din 29.04.2015 privind modificarea si completarea Hotararii de Guvern nr. 864/2014 referitoare la schema de minimis:
Cererile de solicitare pentru schema de minimis se pot depune pana in data de 05 iulie 2015, inclusiv.

Beneficiarii sunt intreprinderile care detin exploatatii vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica, care se afla sub contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumiti in continuare beneficiari, respectiv producatorii agricoli persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale ori intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul de minimis se acorda beneficiarilor care au indeplinit conditiile de eligibilitate in anul de cerere 2013, in baza Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au depus cerere de ajutor in anul 2013 pentru exploatatiile cuprinse intre:
• 0,30 ha si 5 ha inclusiv;
• 5,1 ha si 20 ha inclusiv.

Cuantumul sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis care se acorda potrivit prezentei hotarari este urmatorul:
• 1.180 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre 0,30 ha si 5 ha inclusiv;
• 845 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre 5,1 ha si 20 ha inclusiv.

Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de minimis

Beneficiarii vor completa si depune cererea pentru ajutorul de minimis in agricultura la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza teritoriala unde se afla exploatatia insotita de urmatoarele documente:
• copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a imputernicitului;
• copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;
• copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;
• copii de pe fisele de inregistrare in agricultura ecologica a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
• copie de pe contractul incheiat intre beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
• o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste urmatoarele:
• nu a intervenit nicio cauza de incetare ori de desfiintare a contractului incheiat intre beneficiar si organismul de inspectie si certificare;
• beneficiarul se afla in continuare integrat in sistemul de control al organismului respectiv;
• copie de pe certificatul de producator emis potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, cu modificarile si completarile ulterioare, sau copie de pe atestatul de producator emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, dupa caz, pentru producatorii agricoli persoane fizice.