Categorii
Afaceri in agricultura si agricultura ecologica Blog

Conditii pentru cultivarea ciupercilor si comercializarea lor

Cultivarea ciupercilor si comercializarea lor – Reglementari legale

Orice referiri la anumite conditii ce trebuiesc indeplinite pentru cultivarea ciupercilor si comercializarea lor, este necesar si corect sa faca trimitere la reglementarile legale in vigoare. Calitatea, modul de ambalare, etichetare a produselor alimentare sunt reglementate prin Legi, Hotarari de Guvern, Norme de aplicare, Ordine, etc.
cultivarea-ciupercilorCultivarea ciupercilor si comercializarea lor este, in general, incadrata cu producerea si comercializarea legumelor. Deoarece se produc multe confuzii sau informari (intentionat) gresite legate de modul de comercializare a legumelor, fructelor si ciupercilor, prezentam in continuare detaliile privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea legumelor si ciupercilor cultivate.

Hotararea Guvernului nr. 106 din 7.02.2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 147 din 27.02.2002 cu modificarile ulterioare arata in articolul 5:

Etichetarea alimentelor preambalate

Eticheta trebuie sa contina informatii clare si usor de inteles privind caracteristicile produsului. Etichetele alimentelor trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

 • denumirea sub care este vandut alimentul
 • lista ingredientilo
 • cantitatea ingredientilor pentru cele care dau specificitate produsului
 • cantitatea neta pentru produsele alimentare preambalate
 • data durabilitatii minimale; sau
 • data limita de consum pentru alimentele cu perisabilitate microbiologica
 • conditii de depozitare sau de folosire, atunci cand acestea necesita indicatii speciale
 • numele si sediul (adresa postala) producatorului, al ambalatorului sau al distribuitorului;
 • numele si sediul (adresa postala) importatorului sau ale distribuitorului inregistrat in Romania, in cazul alimentelor din import
 • locul de origine sau de provenienta al alimentului, numai in anumite cazuri (zona, tara de origine)
 • instructiuni de utilizare, daca este necesar
 • concentratia alcoolica, in anumite cazuri

Eticheta poate fi orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia;

Sunt definite:

data durabilitatii minimale – data stabilita de producator pana la care un produs alimentar isi pastreaza caracteristicile specifice in conditii de depozitare corespunzatoare; produsele pentru care se stabileste data durabilitatii minimale nu trebuie sa fie periculoase nici dupa aceasta data;

ingredient – orice substanta, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui aliment si care va fi continuta si de produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata

termen de valabilitate – limita de timp, stabilita de producator, pana la care un produs perisabil sau un produs care in scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sanatatea consumatorilor isi pastreaza caracteristicile specifice, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si pastrare; pentru produsele alimentare acesta reprezinta data limita de consum;

lot – un ansamblu de unitati de vanzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat in condiţii practic identice

Observatii: Nu este obligatorie mentionarea tipului si sursei de miceliu pe eticheta, situatie similara in cazul semintelor la legume, fructe, etc.

Referitor la utilizarea materialului de inmultire a ciupercilor de cultura – miceliu – va prezentam cadrul legal in care se poate produce sau comercializa si conditiile necesare.

ORDIN MAPAM Nr. 564
din 29.08.2003

Anexa nr. 8
la reguli si norme tehnice interne

Reguli si norme tehnice specifice privind producerea, controlul si certificarea calitatii materialului de inmultire pentru ciuperci comestibile cultivate, comercializat pe teritoriul Romaniei

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

Art.1. – (1) Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica speciilor care nu sunt reglementate de legislatia comunitara, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei, in completare la prevederile Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei.

(2) Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica materialului de inmultire din urmatoarele specii si hibrizi interspecifici si intraspecifici de ciuperci comestibile cultivate:

1. Agaricus bisporus (Lange) Imbach; Agaricus bitorquis (Quelet) Sacc.
2. Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr) Kumm: Pleurotus florida Eger; Pleurotus sp.
3. Lentinus edodes;
4. Coprinus comatus;
5. Stropharia rubra rugosa.

CAPITOLUL II

Categorii admise

Art.2. – (1) Se supun inspectiei si certificarii materialul de inmultire Prebaza, Baza, Certificata, admis la producatori inregistrati, astfel :
a. Materialul initial pastrat in conditii de izolare si mentinere a caracterelor tulpinii (varietatii) asa cum au fost descrise de ameliorator. Materialul initial constituie materialul amelioratorului.
b. Cultura mama este provenita in descendenta directa din materialul initial al amelioratorului si pastreaza caracterele genetice specifice tulpinii multiplicate.
c. Cultura pura provine direct din cultura mama, intr-o singura generatie vegetativa, pe mediu nutritiv proaspat, realizat in conditii sterile de laborator si pastreaza caracterele genetice specifice tulpinii multiplicate. Ea constituie prima veriga in producerea industriala a miceliului (ca material de insamantare). Cultura pura se livreaza insotita de acte de provenienta si calitate, in care se mentioneaza: specia, tulpina, data executarii pasajului, puritatea varietala si caracterele tipului de miceliu, conditii de pastrare.

Cultura mama si cultura pura constituie materialul de inmultire din categoria Prebaza.

d. Inoculul (miceliul intermediar) se obtine din cultura pura si este destinat obtinerii miceliului pentru insamantare intr-o singura generatie si pastreaza caracterele genetice specifice tulpinii multiplicate. Se livreaza insotit de documente de provenienta: documentele de calitate ale culturii pure, contractul de multiplicare, daca este cazul, acordul proprietarului tulpinii in cazul cand aceasta este protejata. De asemenea, vor fi specificate: suportul nutritiv si data inocularii, puritatea biologica, conditiile de pastrare. Perioada de utilizare a inoculului nu trebuie sa depaseasca 45 de zile de la obtinerea inoculului, pentru Pleurotus sp. si, respectiv 60 de zile pentru Agaricus sp.

Inoculul constituie material de inmultire din categoria Baza.

e. Miceliul comercial reprezinta un preparat biologic obtinut in conditii sterile de laborator si este destinat, in urma cresterii in substratul de cultura, productiei de ciuperci comestibile si pastreaza caracterele genetice specifice tulpinii insamantate. Se realizeaza, de regula, pe suportul de crestere din boabe de cereale (grau, orz, secara, mei, s.a). Se livreaza in pungi de 1-10 kg pastrate, de regula, la temperatura de 2º – 4º C. Miceliul comercial constituie material de inmultire din categoria Certificat.

(2) Generatiile anterioare materialului de inmultire Prebaza pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantare a autenticitatii emis de creator sau mentinator.

CAPITOLUL III

Controlul identitatii si calitatii materialului de inmultire

Sectiunea I. Conditii tehnice de calitate ale materialului de inmultire

Art.3. – Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca materialul de inmultire al ciupercilor comestibile cultivate sunt urmatoarele:
a. Aspect – culoare: suportul de crestere e format din boabe de grau, orz, secara, mei, sorg, cu suprafata pericarpului boabelor impanzita (acoperita) cu miceliul ciupercii, de culoare si aspect specific speciei si tulpinii;
b. Miros: caracteristic de ciuperca, in functie de specie;
c. Gradul de impanzire/acoperire a boabelor cu miceliu admis pentru comercializare este minimum 80 % in perioada de incubare.
d. Puritatea varietala a culturii de miceliu din tulpina specificata, fara prezenta unor microorganisme contaminate (bacterii, fungi – mucegaiuri), – 100 %.

Sectiunea a II-a. Controlul identitatii si calitatii materialului de inmultire

Art.4. – (1) Procesul de multiplicare a materialului de inmultire se supune supravegherii si monitorizarii autoritatii oficiale de control si certificare a semintelor si materialului saditor.
(2) Inspectorii ITCSMS sau LCCSMS verifica provenienta materialului, aplicarea metodelor de inmultire adecvate, modul de organizare a procesului de productie, asigurarea identitatii si autenticitatii varietale a materialului inmultit propus pentru comercializare, efectuand inspectii oficiale si consemnand cele constatate in fise de control cu decizii de admitere sau respingere a materialului de inmultire, functie de specia ciupercii comestibile cultivate.
Art.5. – (1) Controlul calitatii miceliului se face pe loturi. Lotul reprezinta cantitatea de miceliu obtinut dintr-o singura provenienta rezultata dintr-un singur lot de inocul.

(2) Marimea unei fractiuni de lot este productia zilnica exprimata in numarul de recipienti (flacoane CIL, pungi, etc.) / greutatea cumulata a miceliului.

(3) Probele pentru analize de laborator se preleveaza astfel:

a. din prima fractiune de lot se preleveaza o proba reprezentand minimum 1 % din numarul recipientilor.
b. din urmatoarele fractiuni de lot probele se preleveaza, prin sondaj, cel putin o proba la maximum 10 fractiuni de lot, reprezentand minimum 1 % din numarul recipientilor unei fractiuni de lot.
(4) Probele individuale se sigileaza, se eticheteaza si se incheie procesul verbal de ridicare a probei specificandu-se: producatorul, denumirea produsului, data fabricatiei, data prelevarii probei, date de identificare a lotului.

(5) O proba martor se pastreaza sigilata si etichetata la producator, pe timpul de valabilitate al fractiunii de lot respective, in functie de specie.

Art.6. – (1) Probele de miceliu se vor examina vizual (si la lupa binoculara) pentru determinarea culorii, gradului de impanzire, tipului de colonie miceliana, prezenta/absenta mucegaiurilor competitoare, care se noteaza in fisa de analiza. Rezultatul testului se elibereaza in maximum 72 ore de la data prelevarii probei.

(2) Puritatea varietala se verifica prin sondaj pe preparate microscopice si prin inoculari cu material din probele prelevate pe medii nutritive specifice pentru cresterea bacteriilor sau fungilor microscopici. Daca miceliul ciupercii de cultura aflat pe pericarpul a 100 de boabe transferate pe mediul nutritiv, creste in conditii sterile, fara sa evidentieze infectii straine, puritatea probei este de 100 %.

Art.7. – Materialul de inmultire din categoriile Prebaza si Baza se examineaza direct in laboratorul producatorului, pe loturi sau fractiuni de lot, daca statia de produs miceliu intruneste conditiile necesare.

Sectiunea a IV-a. Documente oficiale

Art.8. – (1) In urma testarii primei fractiuni dintr-un lot, daca sunt indeplinite conditiile tehnice de calitate prevazute la art.3 se elibereaza Certificatul oficial de calitate emis de ITCSMS sau LCCSMS in 2 exemplare, primul la producator, iar al doilea ramane la emitent, valabil pentru intregul lot care urmeaza a se produce in continuare, daca analizele urmatoarelor fractiuni de lot confirma mentinerea calitatii miceliului.

(2) Daca in urma testarii primei fractiuni de lot rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de calitate se elibereaza un „Buletin de analiza oficiala” cu rezolutia respins si „interzisa comercializarea pentru insamantare”.

(3) In urma testarii urmatoarelor probe prelevate conform prevederilor de la art.5. alin.(3) litera b) se elibereaza un Buletin de analiza oficiala partiala in care se inscriu rezultatele testelor privind conditiile tehnice de calitate ale fractiunii de lot si decizia de admis sau respins aplicabila pentru toate fractiunile de lot la care se refera proba prelevata.

(4) Buletinul de analiza oficiala partiala, cu rezolutia admis, prelungeste valabilitatea Certificatului oficial de calitate in cazul in care rezultatele analizelor corespund conditiilor tehnice de calitate.

(5) Buletinul de analiza oficiala partiala cu rezolutia respins intrerupe valabilitatea Certificatului oficial de calitate. Rezolutia respins pe Buletinul de analiza oficiala partiala blocheaza de la comercializare fractiunile de lot la care se refera, iar producatorul este obligat sa intrerupa productia de miceliu pana la aplicarea masurilor corective necesare si remedierea cauzelor care au provocat respingerea lotului. Dupa aplicarea masurilor corective se preleveaza din nou probe si se testeaza. O proba martor sigilata si etichetata se pastreaza la producator.

(6) Modelele Certificatului oficial de calitate si a Buletinului de analiza oficiala sunt unice pe tara si vor fi puse la dispozitia ITCSMS si LCCSMS de catre INCS.

CAPITOLUL IV Ambalarea, marcarea, livrarea miceliului

Art.9. – (1) Comercializarea miceliului se face in ambalaje inchise, etichetate individual cu eticheta furnizorului sau prin imprimare direct pe ambalaj si insotite de certificat de calitate eliberat de furnizor pentru fiecare transport livrat, conform modelelor prezentate in anexele nr.8.1 si 8.2 la prezentele reguli si norme tehnice specifice, in baza Certificatului oficial de calitate emis de ITCSMS sau LCCSMS care ramane permanent la producator si care nu poate fi folosit la insotirea marfii.

(2) Miceliul se livreaza sub responsabilitatea furnizorului in ambalaje transparente, cu capacitate de 1-10 kg, inchise cu buson de vata sau alte materiale izolatoare sterile, asezate in cutii de carton. Transferul miceliului din recipienti intr-un alt ambalaj se efectueaza numai in conditii sterile care sa evite posibilitatea de infectie secundara.

(3) Eticheta aplicata pe ambalaje va fi imprimata cu datele de identificare ale producatorului, specia, tulpina de ciuperci, numarul lotului si al fractiunii de lot, calitatea, data ambalarii, durata si conditii de valabilitate.

(4) Transportul se efectueaza cu mijloace acoperite, adecvate, termoizolate, cu posibilitati de mentinere a temperaturii optime de 2º – 4ºC, specificandu-se conditiile de transport in actul de preluare a marfii.

CERTIFICAT DE CALITATE

Miceliu comercial din tulpini selectionate de ciuperci comestibile

Specia de ciuperci: ____________________________
Tulpina __________________ Cantitatea __________ kg
Lot sau fractiune de lot nr.:
Aspectul miceliului: – culoare: alba, verde, galbui, verzui

– impanzire: buna (80-90%), foarte buna (90-100%)

– acoperirea bobului in %:
Puritate biologica: – fara mucegaiuri 100 %
Mirosul: specific de ciuperca
Data inocularii:
Data ambalarii:
Ambalaj: pungi de polietilena busonate, capacitate __________ kg
Valabilitate miceliu de la data ambalarii: __zile pastrat la temperatura de 2 – 4 º C
Verificat (numele persoanei responsabile): ___________________ Semnatura:
Emitentul, nr. si data Certificatului oficial de calitate/Buletinului de analiza oficiala partiala:
_______________________________________________________________________
Beneficiar: ___________________________________________________________
Delegat: _____________________________ C.I. seria _______ nr. ______________
Mijloc transport adecvat (izoterm)/ temperatura__; /neadecvat

Nota: Nu se primesc reclamatii asupra calitatii miceliului dupa o perioada mai mare de __ zile de la data livrarii, in cazul in care livrarea, transportul, depozitarea si folosirea s-au efectuat in conditiile prevazute.

Conditiile de transport, depozitare, temperatura si data folosirii miceliului in procesul de productie apartin beneficiarului.

FURNIZOR, BENEFICIAR,

Sursa: ciuperci.daky.ro